Varuna (Hind)

Varuna [varuṇa] – védský bůh vysokého postavení, který ve Rgvédu dosud nese titul asura v jeho původním významu (jako v Avestě Ahura Mazda). Je prvorozeným synem Aditi a prvním vládcem kosmu. Je též strážcem kosmického zákona rta, jak v jeho přírodním aspektu, tak a především v oblasti etiky, tedy zákona morálního, a bdí obzvláště nad zachováváním přísah. V pozdější mytologii hinduismu, snad v důsledku asociace s kosmickým oceánem, je více v popředí jeho funkce vládce moří a jako jízdní zvíře má rybu nebo mořského tvora, podobného krokodýlu, zvaného makara. Jeho blízkým společníkem je Mitra, s nímž se dělí o vládu nad světem, Mitra jako sluneční bůh panuje za dne, Varuna vládne noci. Se zatlačením starobylé kategorie asurů do pozadí a postupnou změnou významu tohoto výrazu, používaného v puránách pro démony, pozbyl Varuna jako déva značně na významu.

Karel Werner