Višvédéváh (Hind)

Višvédéváh [viśvedevāḥ] – „všichni bozi“, sumární označení pro nižší božstva nebo pro skupinu devíti nebo deseti védských bohů menší důležitosti v panteonu, kteří nicméně pomáhají lidem a jsou vzýváni i v pozdější době. Jednotlivá jména se v různých pramenech liší.

Karel Werner