Vikramáditja (Hind)

Vikramáditja [vikramāditya] – titul který používal Čandragupta II. (376–415), který porazil invazní sílu Šaků (a na jehož dvoře po nějakou dobu žil podle podání Kálidása). Je možné, že i další panovníci guptovské dynastie, kteří museli bojovat proti vpádům Hunů, používali tohoto přízviska. Jeho doslovný význam je „postup (krok) Slunce“, což naznačuje vítěznou a nezadržitelnou moc. V lidovém podání se za tento titul promítla postava legendárního hrdinského krále, opředená mnoha pověstmi a příběhy.

Karel Werner