Vinóba Bhávé (Hind)

Vinóba Bhávé [vinoba bhāve] (1895–1982), blízký spolupracovník a rádce Gándhího po 32 let. Gándhí jej ustanovil za svého nástupce v organizaci Sarvódajasamádž (Společnost pro povznesení všech), kterou založil po prohlášení indické nezávislosti s utopickým cílem spravedlivé společnosti bez diskriminace, založené na pravdě a neubližování (ahimsá), což zahrnovalo vzdání se zisku z práce druhých a obnovu vesnické hospodářské soběstačnosti návratem k domáckým řemeslům, hlavně textilním. Vinóba, který proputoval pěšky Indii a poznal zblízka život vesničanů, změnil po r. 1951 program organizace na kampaň za pozemkovou reformu pomocí darů půdy velkými pozemkovými vlastníky, tzv. bhúdán („dar země“). To podle něj byla, spolu s dalšími dobrovolnými dary pro potřebné, pravá oběť Bohu a cesta k vysvobození činy čili karmamárga. V počátečním období získal mnoho následovníků a měl mnoho úspěchů i u majetných vrstev, aniž ovšem bylo možno očekávat realistické výsledky v globálním měřítku.

Literatura:
Nargolkar, Vasant (1963), The Creed of Saint Vinoba, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan.
Kalindi (1994), Moved by Love: The Memoirs of Vinoba Bhave. Tr. Marjorie Sykes from a Hindi text prepared by Kalindi, Foxhole: Green Books.

Karel Werner