Vjása (Hind)

Vjása [vyāsa] – „upravovatel“, též Védavjása. Tradiční jméno pro neznámého redaktora nebo redaktory véd. Redakce či konečné uspořádání sbírky Rgvédu se klade do doby kolem 1000 př. n. l. za blíže neznámých okolností a sbírky Sámavédu a Jadžurvédu byly kodifikovány během dalších dvou nebo tří staletí. Atharvavéd byl redigován po bráhmanizaci území Magadhy někdy v 6. st. př. n. l. Časem se kolem jména Vjása utvořily legendy o jeho životě a počala mu být připisována mnohá další díla hinduismu jako Mahábhárata, purány a některé komentáře. V Mahábháratě je zván Kršna Dvaipájana, protože prý byl tmavé (kršna) pleti a byl vychován na jednom ostrově (dvípa) řeky Jamuny. Některé purány však jmenují několik Vjásů a vydávají je za inkarnace Brahmy nebo Višnua, podstoupené za účelem uspořádání písem.

Karel Werner