YWCA (JKI-K)

YWCA (Young Women’s Christian Association) Kř. zájmové sdružení pro dívky a mladé ženy budované na podobných principech jako YMCA. YWCA byla zal. 1855 nezávisle na dvou místech v Anglii. Obě organizace se spojily 1877.

Dalibor Papoušek