Zarathuštra (Hind)

Zarathuštra (řec. Zoroaster) – íránský prorok, který kolem r. 1100 př. n. l. nebo i o jedno či dvě století dříve přivodil reformaci starého íránského náboženství a tím je jednak oddělil od jeho pradávných protoindoíránských kořenů a jednak do značné míry zastřel jeho úzkou korespondenci s náboženstvím véd. Přesto lze v zoroastrovském písmu, zvaném Avesta, jejíž jazyk je velmi blízký védskému, nalézt mnoho paralel s védskými představami, což je značně důležité pro védský výzkum.

Karel Werner