ačintja (Hind)

ačintja [acintya] – nepomyslitelný, nepochopitelný, nevysvětlitelný. Tento přívlastek se často vyskytuje v souvislosti s pokusy o vysvětlení povahy absolutna nebo skryté božské podstaty světa. Občas se vyskytuje i jako jméno pro nejvyšší božstvo: Ačintja.

Karel Werner