aňdžali (Hind)

aňdžali [añjali] – pozdrav, projevující úctu vážené či výše postavené osobě nebo nadřízenému. Provádí se mírnou úklonou hlavy, sepjetím rukou, s dlaněmi k sobě obrácenými a tvořícími malou dutinu, a jejich pozvednutím k čelu.

Karel Werner