aštángajóga (Hind)

aštángajóga [aṣṭāṅgayoga] – osmidílná cesta jógy. Jedná se o klasický systém jógy, dochovaný pod jménem Pataňdžaliho ve stručném textu zvaném Jógasútra. Každý z osmi „údů“ (anga) tohoto systému obsahuje specifický program pro mravní a duchovní růst sebekontrolou a aktivním prováděním zásad a pokynů pro způsob života a metodická cvičení. Jednotlivé články jsou: (1) jama čili zásady pro sebeovládání, které zahrnují nenásilí (ahimsá), pravdivost (satja), „nekradení“ (astéja), čistý život (brahmačarja), obvykle zahrnující celibát, a „neuchopování“ (aparigraha) čili život bez hrabivosti a hromadění; (2) nijama čili příkazy pro způsob života, jež jsou: čistota (šauča), spokojenost (santóša), odříkání (tapas), sebevzdělání (svádhjája) a odevzdání se Pánu (íšvarapranidhána) čili přijímání života, jak přijde (bez úsilí o zlepšení vlastního světského údělu); (3) ásana čili pozice (buď osvojení si hathajógových cviků nebo alespoň vhodné pozice k meditaci); (4) pránájama čili ovládání dechu, patrně zvládnutí životní síly (srovn. prána) pomocí dechových cvičení; (5) pratjáhára, tj. stažení pozornosti z procesu smyslového vnímání do nitra; (6) dháraná čili soustředění; (7) dhjána, tj. meditace ve smyslu duchovního ponoření; a (8) samádhi čili sjednocení, které se dělí na několik stupňů v procesu rozšiřujícího se poznání a vyúsťuje v globální vizi (dharma-mégha-samádhi).

Karel Werner