ašva (Hind)

ašva [aśva] – kůň. Ve védské (i starší indoevropské) mytologii je kůň spojován s božstvím. Sedm koní je zapřaženo do vozu boha Slunce a bílý kůň symbolizuje zářivá božstva, obzvláště Súrju. Také Váta, bůh větru, se pohybuje na rychlém koni a v této souvislosti je kůň symbolem proudící životní síly (srovn. Rgvéd 10.136.5), později zvané prána.

Karel Werner