a (Hind)

a – (1) první písmeno sanskrtské abecedy; (2) první složka posvátné formule (mantra) zvané pranava, tj. slabiky óm (a-u-m); (3) symbol stvoření; (4) jedno ze jmen boha Višnua (v nominativu: Ah).

Karel Werner