abhaja mudrá (Hind)

abhaja mudrá [abhayamudrā] – gesto nebojácnosti. Je provedeno tak, že při svislé poloze je pravá paže ohnuta v lokti, takže předloktí s rukou směřuje vzhůru, a dlaň je obrácena k divákovi. Toto gesto je obzvláště známé ze soch Buddhových a v hinduismu je charakteristické pro Višnua. Naznačuje, že vyznavač se pod jeho ochranou nemá čeho bát.

Karel Werner