abhišéka (Hind)

abhišéka [abhiṣeka] – konsekrace, rituální zasvěcení. Význačnou složkou konsekračního rituálu je pokropení posvátnou vodou. Tento výraz může označovat jakýkoli iniciační, inaugurační, korunovační nebo jiný instalační obřad náboženské povahy.

Literatura:
Kaelber, Walter O. (1989), Tapta Mārga: Asceticism and Initiation in Vedic India, Albany: State University of New York Press.

Karel Werner