adaršana (Hind)

adaršana [adarśana] – zaslepení, neschopnost vidět (pravdu); nevědomost. Míněn je stav zaslepení s ohledem na nejvyšší pravdu, poznatelnou jen přímým vnitřním zřením (daršana). Ve stavu tohoto zaslepení se nachází většina bytostí, včetně bohů čili bytostí ve vyšších sférách existence, pokud nenastoupily duchovní cestu.

Karel Werner