adhjása (Hind)

adhjása [adhyāsa] – přídavek, „přísudek“ (ve smyslu „přisouzení“). Jde o mylné přisouzení falešného významu vnímanému objektu, např. když v šeru pokládáme stočené lano za hada, takže přisuzujeme lanu existenci jako had. Tento výraz je používán ve filozofii školy advaitavédánta k vysvětlení její teze o iluzornosti světa. Naše mysl pokládá v šeru své nevědomosti iluzi vnímaného světa za svět skutečně existující, vpravdě však existuje pouze brahma, jež je jedinou realitou a jemuž je reálná existence světa neoprávněně přisouzena.

Karel Werner