adhvarju (Hind)

adhvarju [adhvaryu] – výkonný kněz (oficiant) při védském obětním rituálu. Je to vždy bráhman, který patří k tradici Jadžurvédu. Jeho povinností je vybudovat oltář, připravit posvátné nádoby a nářadí a vykonat hlavní část rituálu, tj. obřad, jehož součástí může být zvířecí oběť. Své úkony, na které dozírá hótar, doprovází zpěvnou recitací příslušných textů z Jadžurvédu.

Karel Werner