admor (JKI-J)

admor (též admur) Začáteční písmena hebr. sousloví adonejnu morejnu ve-rabejnu (náš pán, náš učitel a náš mistr), užívaného v chasidismu jako uctivé oslovení rabiho. Je od něj odvozen i výraz admurijut, označující v hebrejštině postavení a úlohu chasidského rabiho.

Bedřich Nosek