agni (Hind)

agni – oheň. V archaické nauce o živlech (známé též evropské antice i středověku) je oheň jedním ze čtyř nebo pěti živlů či přírodních sil, které vytvářejí hmotný vesmír. V pořadí hutnosti to jsou: země, voda, vzduch a oheň, a jako pátý je někdy jmenován éter.

Karel Werner