agnihótra (Hind)

agnihótra [agnihotra] – obětní rituál ohněm. Jde o každodenní védský obřad, prováděný hlavou rodiny u domácího krbu nebo ohniště, který je v moderní době namnoze zanedbáván.

Karel Werner