agnjádhéja (Hind)

agnjádhéja [agnyādheya] – védský rituál zapálení obětního ohně. Ve starých dobách bylo zapotřebí k védské oběti tří nebo pěti ohňů a jejich ceremoniální založení předcházelo vlastní obětní rituál.

Literatura:
Krick, Hertha (1982), Das Ritual der Feuergründung (Agnyādheya), Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Karel Werner