ahimsá (Hind)

ahimsá [ahiṃsā] – nenásilí, neubližování; vystříhání se zlého v myšlení, mluvení a konání. Tento postoj si osvojili jako součást své disciplíny nebo duchovní cesty někteří asketi vně védské tradice již v nejstarší době, a poté se stal součástí etického učení a požadavkem v duchovní praxi džinismu, buddhismu a v Pataňdžaliho klasickém systému jógy, v němž je jmenován na prvním místě v prvním článku (jama) jeho osmidílné stezky. Poté ovlivnil rodící se hinduismus natolik, že vedl k neobyčejnému rozšíření vegetariánství a časem i k téměř úplnému opuštění obětování zvířat.

Literatura:
Tähtinen, Unto (1976), Ahimsā: Non-violence in Indian Tradition, London: Rider.

Karel Werner