akála (Hind)

akála [akāla] – bezčasový, nadčasový. Je to časté epiteton, které charakterizuje božský zdroj a základ světa brahma, a v substantivním tvaru Akála se vyskytuje též jako jedno z četných jmen boha Brahmy.

Karel Werner