akšara (Hind)

akšara [akṣara] – (1) písmeno „a“; (2) nezničitelný; (3) synonymum pro posvátnou slabiku óm (jakožto nezničitelný, tj. věčný tón); (4) označení pro božský zdroj a základ vesmíru, obvykle zvaný brahma.

Karel Werner