antarikša (Hind)

antarikša [antarikṣa] – „meziprostor“ či vnitřní prostor; atmosféra; vzduch; prostor mezi nebem a zemí; oblast mezi hmotným světem a duchovní sférou. Tento mnohovýznamný védský pojem je nutno vykládat podle kontextu a s přihlédnutím k zvolené úrovni interpretace.

Karel Werner