apaurušéja (Hind)

apaurušéja [apauruṣeya] – „nemající lidský původ“. Je to epiteton, kterým jsou často charakterizovány védské texty a které vyjadřuje víru, že jsou výsledkem božského zjevení nebo že jsou inspirovány z transcendentního zdroje.

Karel Werner