nunciatura (JKI-K)

nunciatura Úřad a sídlo nuncia. Československo a Vatikán navázaly diplomatické styky 1920. Za protektorátu Čechy a Morava byla pražská n. uzavřena a zájmy kat. církve zastupoval nuncius v Berlíně, 1946-1950 se diplomatické styky krátce obnovily na podkladě dosud platného modu vivendi (1928). Polit. poměry vzájemné vztahy na čtyřicet let opět přerušily. V červnu 1990 nastoupil do funkce v pořadí pátý nuncius v Československu, arcibiskup Giovanni Coppa (nar. 1925), od srpna 2001 zastupuje Vatikán v ČR Erwin Josef Ender (nar. 1937). V současnosti má Vatikán diplomatické zastoupení n. přibližně ve 130 zemích světa.

Helena Pavlincová