modus vivendi (JKI-K)

modus vivendi (lat. způsob soužití) Prozatímní mezinár. dohoda státu s Vatikánem, týkající se nevyřešených problémů. Byla využívána v zemích, kde nebyly všechny podmínky k uzavření konkordátu. Na základě m.v. mezi Čs. republikou a Vatikánem 2. 2. 1928 byl stanoven způsob a zásady nového rozhraničení čs. diecézí a jmenování čs. biskupů v duchu círk. práva (biskupy jmenuje Svatý stolec, ale vláda republiky může kandidáta z vážných polit. důvodů odmítnout). V březnu 1950 byly diplomatické styky na čtyři desetiletí přerušeny a obnoveny až v dubnu 1990 (nunciatura, nuncius).

Helena Pavlincová