arahat (Hind)

arahat, arhat, arahant – „zasloužilý“. Původní význam tohoto výrazu lze odvodit jako označení pro ty askety, kteří si opravdově zaslouží, aby jim byla prokazována úcta, protože pokročili na cestě duchovního pokroku a jsou tedy také hodni materiální podpory almužnami, které jim umožňují jejich způsob života. Časem se tento význam ustálil jako označení pro ty, kdo jsou takto zasloužilí v nejvyšší míře, čili dosáhli úplného osvobození. Raný buddhismus si tento výraz osvojil pro ty, kdo dosáhli tzv. čtvrtého stupně svatosti čili plného osvobození nebo probuzení (také popis Buddhy obsahuje výraz arahat jako jedno z jeho epitet). Podobným způsobem je tohoto výrazu používáno i v džinismu, zatím co v hinduismu ustoupil do pozadí.

Karel Werner