archa (JKI-J)

archa (z lat. arca – truhla, skříň; hebr. teva nebo aron) 1. Loď (teva), v níž se podle Gn 6, 14 - 8, 19 zachránil Noe se svou rodinou a páry všech suchozemských živočichů před potopou světa. V Ex 2, 3-5 je stejný výraz (teva) užit pro košík, v němž byl malý Mojžíš odložen svou matkou při břehu Nilu a posléze zachráněn dcerou faraóna. 2. A. úmluvy (aron ha-brit); schrána smlouvy.

Dalibor Papoušek