artha (Hind)

artha – účel, cíl; prostředek, výsledek, bohatství, úspěch. V širším slova smyslu: životní cíl v souhlase s hinduistickým etickým učením o čtyřech účelech lidského života (purušártha), o nichž se dá říci, že je to nejen právem, nýbrž náboženskou povinností každého hinduisty plně se zasadit o jejich plnění. Jsou to: (1) dharma (plnění povinností, mravních zásad a náboženských předpisů); (2) artha (v užším slova smyslu: dosažení úspěchu v povolání, hmotné prosperity a dobré pověsti nebo i slávy); (3) káma (naplnění v osobním a rodinném životě s ohledem na smyslové a estetické uspokojení); a (4) mókša (dosažení nebo vyvinutí úsilí o spásu čili osvobození od znovuzrozování). Toto učení je často podáno v kombinaci s naukou o čtyřech životních stadiích (viz ášrama).

Karel Werner