asat (Hind)

asat – nebytí; neexistence. Někdy je tohoto výrazu v různých textech použito k označení latentního stavu reality před její manifestací, z nějž se pak vynoří sat čili bytí nebo existence, tj. jevová skutečnost. To má své oprávnění potud, pokud je zaujato stanovisko jevové skutečnosti, z něhož se latentní, neprojevený stav bytí jeví jako prázdnota, nicota či nebytí, byť i „těhotné“ budoucí manifestací. Naproti tomu existuje prastará tradice, která zamítá tuto terminologii a trvá na neutrálním výrazu pro stav před manifestací (např. „to jedno“, srovn. Rgvéd 10.129), neboť pokládá bytí a nebytí (sat a asat) za korelativní termíny, platné pouze v rámci manifestované reality.

Karel Werner