astéja (Hind)

astéja [asteya] – „nekradení“. Zanechání krádeže čili nebraní toho, co nám nenáleží nebo co nám není darováno, je třetím z pěti příkazů nebo požadavků prvního článku (zvaného jama) v Pataňdžaliho systému osmidílné jógové cesty (aštángajóga).

Karel Werner