asura (Hind)

asura – protivník bohů, démon, titán. V nejstarších vrstvách védských textů to bylo označení nebo titul vysokých bohů, „vládců života“ (jde o složeninu: asu-ra) jakým byl např. Varuna, a v obdobném významu se vyskytuje též ve starém Íránu (srovn. Áhura Mazda v Avestě), sahá tedy svým původem do proto-indoíránské doby. Když starší védští bohové ztratili mnoho ze svého významu a byli zastíněni hinduistickou božskou trojicí a mladšími bohy hinduismu, původní význam výrazu asura se ztratil a byl uplatněn pro kategorii bytostí, které soupeří s bohy (skt. déva) o čelné místo v hierarchii bytostí. V tom se podobají titánům řecké mytologie s tím rozdílem, že boj mezi dévy a asury není nikdy zcela rozhodnut, i když bohové obvykle vítězí, někdy však také dočasně prohrávají. Rozlišení obou kategorií je patrné již v některých pozdějších védských hymnech i v upanišadách, v raném buddhismu pálijského kánonu však nejsou asurové při výčtu pěti hlavních kategorií bytostí v procesu znovuzrozování jmenováni jako jedna z nich, nýbrž zdají se zapadat jako relativně mocná podskupina do podsvětní oblasti (pátála). V puránové mytologii hinduismu si však podrželi vyšší místo blíže bohům, jak ukazuje jejich vzájemná, byť i dočasná spolupráce na stloukání kosmického oceánu za účelem získání nápoje nesmrtelnosti. Pozdější buddhismus je rovněž uznal, takže se objevují v sousedství bohů jako zvláštní kategorie bytostí v tzv. kole života, které ilustruje znovuzrozování a zobrazuje již šest hlavních oblastí (snad z důvodu symetrie?).

Karel Werner