autodafé (JKI-K)

autodafé (z port. autos da fé – akt víry, lat. actus fidei) Veřejné vyhlášení rozsudku inkvizičního soudu spojené často s exkomunikací odsouzených a jejich předáním světské moci k vykonání rozsudku. Odsouzení k trestu smrti byli zpravidla upalováni, případně se pálila jen jejich symbolická zpodobení či knihy. Do podoby okázalé slavnosti, navazující na procesí, mši a kázání, vypracovala a. především inkvizice ve Španělsku a Portugalsku.

Dalibor Papoušek