avidjá (Hind)

avidjá [avidyā] – nevědomost. Tento pojem nevylučuje relativní, případně i velmi rozsáhlé vědomosti o světě a jeho záležitostech čili konvenční vědění, nýbrž vztahuje se na neznalost a mylné názory o pravé podstatě skutečnosti. V tomto smyslu je avidjá příčinou samsárových pout, které konvenční vědění nedovede odstranit a může je i utužit, zatím co pravé vědění vede k osvobození od nich.

Karel Werner