avignonské zajetí církve (JKI-K)

avignonské zajetí církve (též a. papežství, a. exil či babylónské z.c., 1309 až 1377) Název odkazuje na událost popsanou ve Starém zákoně a situovanou do 6. stol. př.n.l., kdy Židé byli na 70 let odvlečeni do Babylónie. A.z.c. začalo volbou papeže franc. původu, který si dal jméno Klement V. (1305-1314); 1309 přenesl své sídlo do Avignonu a papežskou politiku na 40 let zcela podřídil mocenské oblasti franc. království. Po něm bylo zvoleno dalších šest papežů-Francouzů, poslední byl Řehoř XI. (1370-1378), který se 1377 vrátil do Říma. Snaha ital. kardinálů o definitivní návrat papežského sídla do Říma skončila papežským schizmatem (1378-1417).

Helena Pavlincová