baul (Hind)

baul [bāul] – potulný náboženský básník/zpěvák a hudebník asketického ražení. Baulové tvoří volné sdružení uvnitř hnutí bhakti a pohybují se ponejvíce v Bengálsku. Jejich původ je obvykle odvozován od působení Čaitanjova (přelom 15. a 16. st.), avšak lze mít za to, že počátky jejich hnutí sahají do mnohem dávnější minulosti. V jejich volné, nestrukturované duchovní praxi, zvané sádhaná, je možno rozeznat prvky obdobné buddhistickým tantrickým pojetím a praktikám. Někteří baulové putují ve skupinách, které mají tři členy –zpěváka, instrumentalistu a tanečnici a upomínají tím na dávné skupiny vrátjů z védské doby. Rabíndranáth Thákur sebral již v devatenáctém století některé jejich básně a písně a inspiroval se jejich poezií. Vysoká umělecká hodnota jejich produkcí, tradičně provozovaných výlučně pod širým nebem, vedla v poslední době ke snaze získat některé z nich ke koncertním vystoupením a zpřístupnit jejich umění moderní technikou natáčením ve studiích. Mnozí z nich však odmítají vzdát se své tradiční volnosti, která je pro ně nezbytnou podmínkou jejich sádhany.

Literatura:
Bhattacharya , Deben (1969), The Mirror of the Sky: Songs of the Bäuls from Bengal, London: Allen & Unwin.
Dasgupta, Shashibhusan (1969), Obscure Religious Cults, Calcutta: Mukhopadhyay.

Karel Werner