bharatanátjam (Hind)

bharatanátjam [bharatanāṭyam] – klasický styl indického tance, který má svůj původ v jihoindických chrámech. Byl prováděn na počest bohů jako součást rituálu chrámovými tanečnicemi, zvanými „otrokyně boha“ (dévadásí). Mnohé pozice tohoto tance lze spatřit na sochařské a reliéfní výzdobě chrámu v Čidambaram a některé též na slunečním chrámu v Konáraku. Když umění chrámového tance upadalo, obzvláště po zákazu instituce chrámových tanečnic v devatenáctém století, upadly i mnohé prvky tohoto tanečního stylu v zapomenutí a byly po oživení zájmu o něj ve dvacátém století obnoveny zčásti též studiem těchto chrámových soch a reliéfů.

Karel Werner