bhava (Hind)

bhava – existence, bytí, jsoucno, dění.

Karel Werner