bilva (Hind)

bilva (v mnohých novoindických jazycích bél) – bélový strom (Aegle marmelos). Je v hinduismu posvátný, protože si Šiva dle pověsti zhotovil z jeho dřeva svou hůl, zvanou bilvadanda. Proto také poskytuje tento strom materiál k výrobě ceněných amuletů i k přípravě léků. Na bélový strom je možno též skládat přísahy.

Karel Werner