bráhmí (Hind)

bráhmí [brāhmī] – raná forma indického písma, odvozená ze semitských vzorů. Vyskytuje se na Ašókových ediktech, vytesaných do skal (kolem poloviny 3. st. př. n. l.) a později se z ní vyvinulo písmo dévanágarí.

Karel Werner