bráhman (Hind)

bráhman [brāhmaṇa] – kněz; příslušník první ze čtyř společenských stavů. Odvozeno ze slova brahma, toto označení kněžského stavu obsahuje poukaz na výlučnou schopnost kněží zprostředkovat pro druhé styk s transcendentním zdrojem života a tedy na jejich právo na prvenství ve společenské hierarchii.

Karel Werner