brahmavidjá (Hind)

brahmavidjá [brahmavidyā] – vědění či věda o nejvyšší skutečnosti; teologie.

Karel Werner