buddhi (Hind)

buddhi – inteligence; vyšší poznávací schopnost; vyšší mysl (někdy, ne zcela správně překládáno jako „intelekt“). Ve filozofickém systému sánkhji je výraz buddhi technickým termínem pro první výron z prakrti v procesu manifestace vesmíru, ještě než dojde k diferenciaci působením gun, a označuje tedy něco jako kosmickou mysl.

Karel Werner