bula (JKI-K)

bula (z lat. bulla – pečeť) Papežská listina vyhrazená pro důležitá ustanovení a nařízení (otázky víry a morálky, kanonizace, zakládání a změny diecézí apod.). B. byly psány na pergamenu (od 11. stol.) lat. jazykem a pečetěny olověnou pečetí (od 6. stol.; od 1878 takto pečetěny jen nejvýzn., tzv. konzistoriální b.).

Pavel Spunar