chamec (JKI-J)

chamec (hebr. kvašené [těsto]) Označení jídla nebo nádoby, o nichž existuje podezření kvašení, a je proto zakázané je požívat nebo používat během svátku Pesach. Mezi plodiny, které mohou zkvasit, se počítají u Sefardů obiloviny pšenice, žito, ječmen, oves a špalda, Aškenázové k nim řadí i luštěniny (kitnijot) a plodiny označované jako „podezřelé luštěniny“, tzn. lusky, hrášek, kukuřici a burské oříšky. Ch. je nutno odstranit z domácnosti buď převedením na Nežidy (mechirat chamec), nebo se ničí spálením (bi’ur chamec) do rána 14. nisanu, tj. předvečera svátku Pesach. 13. nisanu se koná obřad symbol. hledání ch. (bdikat chamec). Ch., který by zůstal během svátku Pesach v žid. domácnosti, se nazývá chamec še-avar alav ha-pesach a zůstává zakázaný i po skončení svátku.

Bedřich Nosek