déva (Hind)

déva [deva] – bůh (srovn. lat. deus), tj. kategorie bytostí, obývajících nebeské úrovně existence (dévalóka). Mezi bohy existují příbuzenské a hierarchické vztahy, které však nejsou strnule určeny, takže v postavení a působení bohů dochází čas od času ke změnám. Výraz déva bývá používán i o přírodních „božstvech“ čili bytostech, žijících ve stromech a jiných lokalitách v přírodě.

Literatura:
Sampumanand (1963), Evolution of the Hindu Pantheon, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan.

Karel Werner