dévarši (Hind)

dévarši [devarṣi – vyspělý žrec nebo mudrc, který má schopnost navštěvovat nebeské oblasti a obcovat s bohy.

Karel Werner