díkšá (Hind)

díkšá [dīkṣā] – zasvěcení, iniciace. V raných dobách bráhmanismu se tento výraz vztahoval na určitý složitý rituál, jehož součástí bylo symbolické obětování smrtelné schránky obětníkovy (tj. vyznavače, pro nějž byl rituál prováděn) za účelem vytvoření nesmrtelného těla pro něj ještě za jeho života. Šlo tedy o jakési druhé, duchovní zrození, nejspíše bráhmanské rituální napodobení duchovního znovuzrození pradávných žreců na jejich duchovní cestě k nesmrtelnosti. Málokdo si mohl dovolit tento nákladný rituál, který vyžadoval celoroční přípravu. Většina oprávněných kandidátů se musela spokojit obvyklým „druhým zrozením“ do svého společenského stavu (viz upanajana). V pozdějších dobách přerodu bráhmanismu, když došlo k obnově starodávných duchovních snah a začlenění neortodoxních duchovních praktik do hinduismu, nabyl tento termín opět do jisté míry svého pravého významu. Rozumí se jím obvykle iniciace žáka na vyšší duchovní dráhu jeho guruem. V tantrických hnutích je opět provázena složitým symbolickým rituálem.

Karel Werner